Priekšiestatījumu kalkulators un vārstu izvēles aplikācija


Herz Armaturen GmbH publiskojusi Herz TS aplikāciju. Tagad Android vai Apple mobīlo viedtālruņu vai palnšetdatoru lietotāji var ērti un vienkārši lietot šo instrumentu.
HERZ TS pamatā ir  preikšiestatījumu kalkulators un vārstu datubāze.

Priekšiestatījumu kalkulators.

Iepriekš ievadot interesējošā vārsta raksturlielumus, kalkulators piemeklē HERZ radiatoru vārstus no datu bāzes, kuri vistuvāk atbilst meklētajiem parametriem. Lietotājs ievada vajadzīgo caurplūdi un spiedienu un pēc šiem parametriem kalkulators aprēķina izvēlētajam vārstam kv-iestatījumu, vadoties pēc priekšiestatījumu diagrammas.

Šīs programmas pamatmērķis ir nepieļaut neatbilstošu vārstu lietošanu sistēmās, kuri nav piemēroti konkrētiem ekspluatācijas apstākļiem.

Ievadamie parametri: Vārsta veids, vārsta izmēri, spiediena kritums un plūsmas ātrums.

Aprēķinātie parametri: Radiatoru vārstu grupa un kv.


Pirms aprēķina tiek rekomendēts veikt vienību un valodas iestatīšanu.

- Pamata iestatījumu plūsma vienība ir  l/h, un  spiediena vienība ir mbar.
- Pamata iestatījumu  vārstu dimensija ir DN, un izvēles ir NPS (Imperial).
- Pamata iestatījumu valoda ir Angļu.


Kalkulācija izvēlētajiem vārstiem notiek sekojošos soļos:

1. Ievadiet vārsta izmērus,

2. Izvēlieties vārsta modeli (piem. HERZ AS-T-90),

3. Ievadiet spiediena kritumu un patēriņu (Uzmanību: pārbaudiet vienību mērskalu atbilstību programmas iestatījumos)

4. Kv vērtība tiek aprēķināta, pamatojoties uz DN un l/h  vērtībām no ievadītajiem lielumiem , un tad programma nosaka izvēlētā vārsta priekšiestatījuma pozīciju noteiktajā lielumā pirms tam noteiktajā diapazonā.

 Priekšiestatījuma pozīcija tiek iezīmēta ar dzeltenu lodziņu.

 

5. Vai, ja priekšiestatīšanas vērtība ir ārpus diapazona, tad lietotājam būtu jāmaina ievades lielumi,  vārsta dimensijas  vai  modelis.


 


Tehniskā informācija ar attēlu izvēles vārstam ir uzreiz pieejama.

Planšetdatoros ir papildu funkcija: mainot vārsta modeli  kreisajā izvēlnes sarakstā uzreiz tiek veikts aprēķins un tiek rādītas priekšiestatīšanas    vērtības nēmot iepriekš ievadītos lielumus: spiedienu (mbar), plūsmu (l/h) un izmēru (DN).

Šī funkcija nav pieejama mobilajiem telefoniem, jo sakarā ar ierobežoto ekrāna lielumu, lietotājam ir jāiet solis atpakaļ, izvēlieties jaunu vārstu  un tikai tad būs redzami iestatījumi šim vārstam. 

Radiatoru vārstu izvēle.

Vārsts izvēle notiek  pamatojoties uz aprēķina pēc kv vērtībām. Pēc spiediena krituma, plūsmas lieluma un izmēra  tiek izvēlēti atbilstošie radiatoru vārsti ar priekšiestatīšanu. Lietotājs var mainīt programmas iestatījumos lielumu izmēru skalu lai izvairītos no kļūdām, kuras var rasties konvertējort šos lielumus aprēķinu procesā.


Radiatoru vārstu izvēlne nodrošina nekavējošu regulāšanas stāvokļa aprēķinu, mainot vārstus.

Izmantojot šo iradiatoru vārstu izvēlni, jūs ietaupīsiet laiku, kas būtu nepieciešams tabulu un līkņu apskatei, kas parasti atrodas kopā ar produkta aprakstu printētos katalogos.

Vārsts izvēle  ietver iespēju izvēlēties vārstus ar fiksētu Kv vērtību.

Ieguvumi: Pareiza un viegla vārstu izvēle pēc vajadzīgajiem lielumiem  (vārsti kuri ir izvēles iestatījumu diapazonā), precīza vārsta priekšiestatījuma pozīcija.

Uzmanību!

Vārstu izvēles aplikāciaj un kalkulators izmantojams inženieriem, uzstādītājiem un sistēmu uzturēšanas operatoriem, kā papildu līdzeklis radiatoru vārstu  priekšiestatījumu un/vai vārsta izvēles aplikācija  nevar aizstāt profesionālu inženieriju. Lūdzu, sazinieties ar vietējo pārstāvi tālākai informācijai.